STARA MLECZARNIA

Porady prawne

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Pani Paulina Ura – adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, doktor nauk prawnych i  wykładowca w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
  • ukończyła aplikacje sądową w latach 2005 – 2008, zakończoną egzaminem sędziowskim przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie,
  • od 2007 r. zatrudniona w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych  Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • od 2008 r. do 31.08.2010 r. – Pozaetatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,
  • od 2009 r. do 31.03.2010 r. arbiter w Stałym Sądzie Polubownym do spraw gospodarczych w Rzeszowie,
  • w 2010 r. uzyskała wpis na listę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie i od tego samego roku prowadzi Kancelarię Adwokacką,
  • w 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych.
Pan Mateusz Domiszewski – od 10 lat świadczy usługi prawne dla osób indywidualnych i firm. Już podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobywał cenną dla praktyki zawodowej wiedzę. Jako adwokat posiada uprawnienia do reprezentowania Klientów we wszystkich rodzajach spraw przed polskimi sądami i urzędami – na każdym etapie postępowania. Kontakt z Klientem zawsze był dla niego najważniejszy. Prowadząc każdą sprawę dokładnie informuje Swoich Mocodawców o jej stanie. Ta współpraca przynosi mu ogrom zawodowej satysfakcji, tym bardziej cieszą go powracający Klienci potrzebujący pomocy w innej dziedzinie prawa. Prywatnie, dziedzinami które go pasjonują, poza prawem, są historia i filozofia. W wolnej chwili zawsze chętnie sięga po dobrą książkę.