STARA MLECZARNIA

Porady prawne

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Pan Piotr w 2005 r. ukończył  studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zakończoną złożonym egzaminem sędziowskim. W latach 2007- 2010 odbył aplikacje adwokacką. W 2010 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych oraz kilka szkoleń z zakresu mediacji. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych w ramach biur porad obywatelskich, punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego, dębickiego i rzeszowskiego. W ramach swojej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie zajmuje się głównie obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych, cywilnych, karnych i rodzinnych.