STARA MLECZARNIA

Terapeuta ds. uzależnień

Przedstawiamy Państwu Panią Sabinę Domalską -Terlecką, terapeutę ds. uzależnień. Pani Sabina jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej i psychoprofilaktyki społecznej. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, aktualnie uczestniczy w Kursie Psychoterapii organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie. Na co dzień pracuje w SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, w Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziale Całodobowym.

Zapraszamy na konsultacje wstępne i rozmowy motywujące:

STARA MLECZARNIA

Konsultacje

Konsultacje są w pełni poufne, służą wstępnemu rozpoznawaniu realnych problemów, motywowaniu do zmian oraz ewentualnemu przekierowaniu w odpowiednie miejsce, w celu korzystania z profesjonalnego leczenia.