STARA MLECZARNIA

Terapeuta ds. uzależnień

Przedstawiamy Państwu Panią Lidię Miodek-Woźny, terapeutę ds. uzależnień. Pani Lidia jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Uzyskała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień.

Od 2000 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie a od 2004 roku do chwili obecnej pełni tam funkcję kierownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również pełniąc dwukrotnie funkcję asystenta zajęć w STU przy IPZ PTP w Warszawie, funkcję kuratora Sądu Rejonowego w Rzeszowie, prowadząc porady w punktach konsultacyjnych w Świlczy i Sokołowie Małopolskim, współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górnie oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Prowadziła również zajęcia warsztatowe z zakresu psychoprofilaktyki uzależnień z młodzieżą oraz zajęcia dla rodziców i nauczycieli. Posiada uprawnienia biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zapraszamy na konsultacje wstępne i rozmowy motywujące:

STARA MLECZARNIA

Konsultacje

Konsultacje są w pełni poufne, służą wstępnemu rozpoznawaniu realnych problemów, motywowaniu do zmian oraz ewentualnemu przekierowaniu w odpowiednie miejsce, w celu korzystania z profesjonalnego leczenia.